Khuyến Mại

Giảm giá 20% cho khách hàng DOANH NGHIỆP 

Nhằmm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 , công ty chúng tôi đưa ra chương trình hỗ trợ ưu đãi hàng loạt các dịch vụ từ 10 - 30% giá các sản phẩm...

Gói Truyền Hình Nhật 25 Kênh  Xem lại 30 Ngày

LIÊN HỆ 037.4645.898 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT

Gói Truyền Hình Nhật 50 Kênh  Xem lại 30 Ngày

LIÊN HỆ 037.4645.898 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT 

Gói Truyền Hình Nhật 81 Kênh  Xem lại 30 Ngày

LIÊN HỆ 037.4645.898 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT

Gói Truyền Hình Hàn 53 Kênh  Xem lại 15 Ngày

LIÊN HỆ 037.4645.898 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT